Flatmo - Textila inredningar

Marina mattor

De mattor som vi erbjuder är speciellt framtagna för marint bruk. Mattorna langetteras och kantsys efter din mall. Vid kostnadsberäkning gäller den sammanlagda arean för samtliga mattor som du beställer vid samma tillfälle.   Marina mattor från Flatmo