Flatmo - Textila inredningar

Mallning av madrasser och dynor

För båtar tillverkas alla inredningsdetaljer efter mallar. Antingen ritar du mallarna själv eller av någon av oss på Flatmo mot en avgift. Detta gäller kompletta dynor, resårmadrasser och bäddmadrasser. Mallar för mattor och lakan gör du som kund alltid själv.

 

Avdelare

1.

Tag bort befintliga dynor från kojbotten, så att kojbotten är fri. (Mall för enbart en bäddmadrass görs ovanpå de befintliga dynorna). Lägg ut vanlig målarpapp eller gråpapp över kojbotten. Mallen blir lättare att göra om ett tjockare papper används så att mallen inte rivs sönder.

Mallning av båt, bild 1 (© olga&friends)
Avdelare

2.

Fäst mallen med tejp och fixera skarvarna så att mallen ligger helt stilla.

Mallning av båt, bild 2 (© olga&friends)
Avdelare

3.

Markera dynornas placering på kojbotten med en kraftigare penna t ex en tuschpenna. Börja längst fram och markera efter listen, på sidorna, samt mot skottet. Markera även riktningen mot fören med en pil, detta är viktigt så att vi kan mönsterpassa dynornas klädsel. Gör även markeringar om dynorna ligger mot varandra, t ex för en sittgrupp.
Notera även önskad tjocklek, dyntyg samt utförande av dynan på mallen.

Mallning av båt, bild 3 (© olga&friends)
Avdelare

4.

Markera måttet (vinkeln) mot skottet var 30:e cm med en vinkelhake. Höjden på detta mått är beroende på den valda dynans tjocklek. (Detta steg behövs inte om man mallar en bäddmadrass).
Exempel: Om en dyna skall vara 10 cm tjock så tar man måttet 10 cm upp på vinkelhaken och mäter avståndet från denna punkt in mot skottet med en tumstock och markerar avståndet i cm på mallen. Om tjockleken är 12 cm tar man måttet in mot skottet 12 cm upp på vinkelhaken etc. Fortsätt så var 30:e cm.

Mallning av båt, bild 4 (© olga&friends)

Avdelare

 

Denna mallningsinstruktion kan du ladda hem som PDF-fil här »